De Brabançonne

Antwoorden

Puzzel 1

Welke grafiek hoort bij welke melodie? 

1c

2b

C

3a

4d

B

O dierbaar België o heilig land der vad'ren                     Onze ziel en ons hart zijn u gewijd

A

D

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze ad'ren Wees ons doel in arbeid en in strijd

Puzzel 2

Welke melodie hoort bij welke tekstregel? 

1D. Bloei, o land, in eendracht niet te breken

2B. Wees immer uzelf en ongeknecht

3A. Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spre-e-ken

4C. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

            

D

C

B

A

Puzzel 3

De hoogste toon van het lied komt in dit fragment 3x voor. Bij de woorden ON(bevreesd), VORST en VORST

Brabançonne - slot
00:00 / 00:00

Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spreken

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

De laagste toon van het lied komt in dit fragment 7x voor.

bij de woorden HET, DAT, GE, VOOR, VOOR RECHT, VOOR en VOOR

Brabançonne - slot
00:00 / 00:00

Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spreken

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Zing dit stukje eens mee in 3 groepen: geel, rood en bruin.

De gele zingt alleen de gele woorden, de rode alleen de rode woorden.

De bruine groep zingt alles (of alleen de woorden die niet gekleurd zijn)

Ruil daarna van kleur.

In dit filmpje zie je de grafiek van de melodie.

De hoogste tonen gaan door de gele markering, de laagste door de rode.

Hoeveel keer komt het voor dat de laagste en de hoogste meteen na elkaar worden gezongen? Waarom zou dat zijn denk je? Welk effect bereikt de componist hiermee?

Antwoord:

3x wordt er een grote sprong gezongen, van de laagste toon van het lied naar de hoogste toon van het lied.

Bij: ge - onbevreesd en 2x bij voor - vorst.

Dit maakt dat de tekst hier een extra klemtoon krijgt, een muzikaal uitroepteken!