De Brabançonne

Puzzel 1

Welke grafiek hoort bij welke melodie? 

1

2

A

C

3

4

B

D

Puzzel 2

Welke melodie hoort bij welke tekstregel? 

1. Bloei, o land, in eendracht niet te breken

2. Wees immer uzelf en ongeknecht

3. Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spre-e-ken

4. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

            

A

B

C

D

Puzzel 3

De hoogste toon van het lied komt in dit fragment 3x voor. Bij welke drie woorden?

Brabançonne - slot
00:00 / 00:00

Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spreken

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

De laagste toon van het lied komt in dit fragment 7x voor.

Meteen bij het eerste woord "Het". Bij welke andere woorden?

Brabançonne - slot
00:00 / 00:00

Het woord getrouw dat g'onbevreesd moogt spreken

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht

Voor vorst, voor vrijheid en voor recht