Middenbouw Bovenbouw

Groep 4, 5 (6)

3 lessen van 30 - 40 minuten 

Voorbeeld lesindeling

Les 1 Informatie: video 1-4, Zingen

Les 2 Spelen, Informatie: enkele videofragmenten

Les 3 Zingen, Maken

Materiaal

Instrumenten claves, trom, triangel, bekkens

aanvullen met instrumenten of voorwerpen

met een vergelijkbare klank

Voorbereiding

Les 2 en 3: Instrumenten klaarzetten

Deze les zonder instrumenten

claves = potlood op tafel

trom = stamp, of handslag op tafel of slag met opgerold vel papier.

triangel = zelfgemaakte shaker of klap

bekken = klap in je handen met 2 vellen papier

Bekijk hier de video met uitleg over het vervangen van instrumenten door bodysounds en voorwerpen.

Tips

Informatie

De eerste opdracht is een luisteroefening. Verdeel de klas in groepen die elk een andere vraag meekrijgen.

Bespreek de antwoorden.

Het nazingen van de melodie lukt meestal niet meteen, omdat deze zo langzaam ging. Pas bij het vergelijken van de snelle en de langzame versie wordt dit duidelijk. Laat de kinderen meebewegen op het luisterfragment waarin de langzame en de snelle cancan afwisselend te horen zijn.

Spelen

Speel alleen de levels die haalbaar zijn. Bijvoorbeeld in groep 4 level 1 (2) en in groep 5/6 ook level 3

Neem rustig de tijd om de partituur te bekijken en de ritmes individueel of in kleine groepjes uit te proberen.

Wek de nieuwsgierigheid op: wat zie je, wat zou dit betekenen? Hoe zou het kunnen klinken? Sta open voor verrassende vondsten. Pas in tweede instantie wordt het ritme geoefend 'zoals het bedoeld is'.

De oefentijd individueel, in duo's of kleine groepjes zorgt ervoor dat het meespelen met de video geen 'reactiespelletje' wordt.

Samen reflecteren na de meespeelvideo geeft focus op de muziek en het gehoor en verhoogt de motivatie om samen een mooi resultaat neer te zetten.

Maken

In kleine groepjes gaan de kinderen aan de slag om hun eigen dieren-dans-muziek te maken. 

De dieren op de plaatjes zijn de 10 langzaamste en de 10 snelste dieren ter wereld.

Bron en meer informatie: De 10 langzaamste dieren   De 10 snelste dieren

Laat ze eerst zonder instrumenten twee dansritmes bedenken en deel daarna pas de instrumenten uit, of doe de opdracht met bodypercussie.

Variatie

In plaats van dieren laten kiezen, kun je ook lootjes trekken. Schrijf de namen van de dieren op kleine briefjes en maak een pot met snelle dieren en één met langzame dieren. Uit beide wordt 1 lootje getrokken.

Uitbreiding

De maakopdracht kan worden uitgebreid met dans/beweging. Binnen een groepje kan de ene helft spelen terwijl de andere helft erop beweegt. Ze spelen en bewegen afwisselend als het snelle dier en het langzame dier.

Als je het helemaal mooi wilt maken, kun je ook nog aan de slag met maskers, attributen en andere versiering.