top of page

Er bestaan (of eigenlijk: bestonden) heel veel soorten dinosauriërs. 

Van welke ken jij de naam? Hoe zien ze er uit?

Na dit lied weet je er in elk geval een paar die je nooit meer vergeet!