Ritme Puzzel

Schrijf de cijfers 1 t/m 6 onder elkaar op een kladblaadje of wisbordje

Luister naar elk ritme

Klap het ritme een keer na

Welk plaatje hoort bij welk ritme?

Schrijf het woord achter het juiste nummer

Ritme 1
Ritme 2
Ritme 3
Ritme 4
Ritme 5
Ritme 6