Herken je dit?

Je bent groepsleerkracht en

- Je vindt muziekles belangrijk, maar voor de voorbereiding is niet veel tijd.

- Je wilt met je groep graag musiceren met boomwhackers of school-instrumenten maar je weet niet goed hoe.

- Je wilt actief met de kinderen aan de slag, zodat ze muziek beleven en niet passief voor het bord zitten.

- Je wilt muzikaal en didactisch verantwoord bezig zijn.

Je bent vakleerkracht en

- Je houdt van afwisseling en haalt je materiaal overal vandaan.

- Je zoekt vooral naar materiaal waar je je eigen draai aan kunt geven, daar ben je tenslotte vakdocent voor.

- Je wilt het materiaal bij de groepsleerkracht achter kunnen laten zodat die er mee verder kan.

- Je materiaal moet natuurlijk muzikaal en didactisch verantwoord zijn en de kinderen aanspreken.

Je bent directeur en

- Je ziet muziekinstrumenten ongebruikt in de kast staan. Boomwhackers zien er leuk uit,

   maar verder dan een paar lessen komt het niet.

- Je vindt het belangrijk om aan de muzikale ontwikkeling van alle leerlingen te werken,

   maar musiceren met een leerorkest is een brug te ver.

- Een muziekmethode is duur en je vraagt je af of iedereen er wel structureel mee aan de slag gaat.

Daarom past Muziek In School bij jou

Muziek In School biedt voor alle groepen een groot aanbod van vrolijke, speelse online muzieklessen die muzikaal en didactisch verantwoord zijn. Je zet de kinderen actief aan het werk, zonder dat je er zelf veel voorbereiding in hoeft te steken. De lessen zijn flexibel te gebruiken en je kunt zonder problemen ook eens een weekje overslaan.

Muziek In School biedt je

- Musiceren met boomwhackers en schoolinstrumenten

- Gestructureerde lesopbouw, met uitgebreide informatie voor de leerkracht

- Activiteiten waarin kinderen zelf muzikaal gaan ontdekken

- Componeren en improviseren, werken met notatie

- Kennis vergroten over muziek - vorm, functie, geschiedenis, enz.

- Gericht luisteren naar muziek

Verder

- De lessen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in het basisonderwijs

- Afgestemd met de huidige, moderne muziekpraktijk en in overeenstemming

  met de doelen en leerlijnen van de SLO

- Een Facebook groep, waar je leuke weetjes haalt en op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen

- Per jaar 6 nieuwe lessenseries, lessen worden regelmatig vernieuwd

- Vlogs en Blogs met didactische en muzikale tips & trics

Over mij

Mijn naam is Helga Boekestijn, oprichter en hoofd-auteur van Muziek In School.

- Al van jongs af aan heb ik een passie voor muziek. Ik ben als kind begonnen met de hobo

   en speelde in verschillende harmonie orkesten

- Inmiddels heb ik na mijn afstuderen aan het Koninklijk Conservatorium als Docent Muziek

   meer dan 25 jaar praktijkervaring opgedaan in het Basis- en Hoger onderwijs

- Als specialist in het ontwerpen van online lesmateriaal en de principes van Ludodidactiek

   hou ik van speels en creatief muziekonderwijs

- Mijn doel is om met mijn digitale lessen de muzikale vorming van basisschoolleerlingen te bevorderen

   en leerkrachten en vakdocenten op praktische wijze daar bij te helpen

- Nog steeds raakt het mij als ik zie dat kinderen zich door de lessen

   muzikaal en creatief hebben leren uitdrukken