Een grappig liedje voor Sint Maarten

Zing in 2 groepen: de gele stem en de groene stem.

De laatste regel heb je "last van je stem"