Boomwhackers en Bewegingen
Oefen de boomwhackerpartij
Voer nu het lied uit met zingen, spelen en bewegen