Visie en Inhoud

Uitgangspunt

Muziek is zoveel meer dan een vak op school.

Het zit in ons en is overal om ons heen. Je mag ervan genieten door te luisteren, te spelen en er je eigen vorm aan te geven. 

Stap samen met je leerlingen in de muziekspeeltuin om je te verwonderen en te ontdekken.

 

Inhoud

Muziek In School biedt lesmateriaal waarmee je op een speelse en ontspannen manier muziekles kunt geven. 

  • Didactisch en inhoudelijk verantwoord, met een opbouw naar leeftijd en niveau

  • Geordend in series van 2 tot 4 lessen met een thema

  • Kant en klaar op je digibord 

  • Vereist niet veel voorbereiding

  • Geen vaste volgorde, zodat je het flexibel kunt inpassen in je eigen lespraktijk

Visie

Muziek In School baseert zich op de 3 pijlers Spelen, Plezier en Samen

 

Spelen

We zeggen niet voor niets ‘Ik speel muziek’ en niet ‘Ik werk muziek’. 

Als je muziek vergelijkt met een reis, dan gaat het niet om de eindbestemming maar om de beleving onderweg. Je beluistert of speelt muziek niet om zo snel mogelijk bij het slotakkoord te zijn. Genieten van de reis en van wat je onderweg tegenkomt. Dat is de essentie van spelen. Daarom is een speelse houding zo belangrijk in de muziekles.

 

Plezier

Plezier is openstaan voor mogelijkheden, genieten van wat er is, niet te veel willen controleren, vertrouwen. Dan ontstaat de flow waarin je muziek kunt voelen en beleven.

Plezier ervaren is niet hetzelfde als ‘leuk vinden’. Het overwinnen van uitdagingen en het streven naar doelen zorgen juist voor meer motivatie. Oefenen, doorzetten en verdiepen zijn belangrijke aspecten van muziek maken.

 

Samen

Jij en je leerlingen maken samen de muziekles. Jij zorgt voor een rijke lesomgeving en structuur. De leerling maakt muziek en ervaart daarbij zoveel mogelijk eigenaarschap.

Dit draagt bij aan de motivatie, die een voorwaarde is voor het maken van muziek. 

 

Missie

Muziek In School streeft ernaar om didactisch en inhoudelijk verantwoord muziekonderwijs op een ontspannen, speelse en creatieve manier mogelijk te maken. 

#Altijd blijven Spelen