Visie en Inhoud

Waarom is Spelen zo belangrijk?

Mensen zijn spelende wezens. Voor de ontwikkeling van kinderen is het bijzonder belangrijk dat zij de ruimte krijgen om te experimenteren, te ontdekken, hun fantasie te gebruiken, in verschillende rollen te stappen, regels en grenzen te verkennen, zichzelf te leren kennen in relatie tot anderen en de omgeving, kortom: te Spelen

 

Wat heeft Spelen te maken met Muziek?

We zeggen niet voor niets ‘Ik speel muziek’ en niet ‘Ik werk muziek’. Muziek en Spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Je beluistert of speelt muziek niet om zo snel mogelijk bij het slotakkoord te zijn.

Het gaat om de reis en om wat er onderweg gebeurt. Dat is de essentie van Spelen en van Muziek. 

Zowel bij spelen als muziek horen plezier, nieuwsgierigheid, openstaan voor mogelijkheden, loslaten en vertrouwen.

Tegelijkertijd zijn voldoende uitdaging en een heldere structuur (spelregels) nodig.

Oefenen, doorzetten, je ergens in verdiepen of bekwamen zijn kenmerken van zowel Spel als Muziek. 

Het is belangrijk dat de speler daarbij zoveel mogelijk eigenaarschap krijgt. Bij Spel is dit vanzelfsprekend. Een spel is duidelijk iets anders dan een opdracht. Bij Muziek, zeker in onderwijssituaties, wordt dit nog wel eens vergeten.

Muziek wordt onderwezen als ‘ambacht’ en het spel raakt ondergeschikt. Terwijl dit juist een voorwaarde is om je expressief te kunnen en durven uitdrukken in muziek. 

 

Wat doet Muziek met ons?

Muziek staat niet los van de rest van ons leven. Muziek wordt gemaakt en beluisterd door mensen in een bepaalde situatie, met een bepaalde bedoeling of uitwerking. Daarom is het belangrijk dat muziek in een onderwijssituatie in de context wordt geplaatst van de omgeving, de geschiedenis, de cultuur, de beleving en de associaties die het oproept. Dit bevordert inzicht, verdieping en betrokkenheid.

 

Wat biedt Muziek In School?

Lesmateriaal waarmee je op een speelse, ontspannen manier kwalitatief goed muziekonderwijs kunt geven. 

De lessen zijn geordend in korte series met een thema. Hierdoor ontstaat er ruimte voor diepgang. Bij het zingen, spelen en luisteren is er ruimte voor eigen inbreng en improvisatie. Met de opgedane kennis en vaardigheden gaan de leerlingen vervolgens aan de slag met een creatieve maakopdracht.

 

De lessen onderscheiden zich door de volgende kenmerken:

  • Lessenseries van 2 tot 4 lessen met een thema 

  • Overzichtelijk en aansprekend vormgegeven in vrolijke kleuren

  • Didactisch onderbouwd naar leeftijd en niveau

  • Creatieve maakopdrachten

  • Speelstukken met Boomwhackers en Schoolinstrumenten

  • Heldere docentenhandleiding

  • Weinig voorbereidingstijd nodig

  • Flexibel in te passen in je eigen lespraktijk

 

   Muziek In School biedt creatief muziekonderwijs met speelruimte en kwaliteit.

muziek in de klas
muziekles met boomwhackers
componeren met afbeeldingen
spelen met boomwhackers
muziekles via het digibord
muziek maken met boomwhackers