Wilhelmus - speelstuk voor boomwhackers

Gefeliciteerd!

Je kunt hier onder het speelstuk Wilhelmus voor Boomwhackers downloaden.

In de pdf vind je de link naar de meespeelvideo.

Deze blijft online tot 1 mei 2019.

Dit speelstuk is een onderdeel uit de complete muziekles 'Wilhelmus' van Muziek In School.

Daar vind je nog veel meer vrolijke, actieve muzieklessen voor het basisonderwijs.

 

Veel speelstukken met boomwhackers en schoolinstrumenten met daarbij de activiteiten:

Muziek ontwerpen, zingen, luisteren, kennis vergroten en bewegen. 

De lessen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in het basisonderwijs en afgestemd op de doelen en leerlijnen van de hedendaagse muziekpraktijk.

 

​Spelen in de ruimste zin van het woord is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen tot vrije, creatieve volwassenen.

Spelen met instrumenten, spelen met muziek en speels en ontspannen omgaan met het lesmateriaal.

Daarom kiezen wij voor lesmateriaal dat flexibel inzetbaar is en waar regelmatig nieuwe lessen aan worden toegevoegd. 

Muziek In School nodigt je als (vak-)leerkracht uit om het materiaal naar eigen inzicht toe te passen in jouw lespraktijk. 

Ons doel is om kinderen een diepere beleving van muziek te laten ervaren door er actief mee bezig te zijn. Hiermee ontwikkelen zij vaardigheden, kennis en attitude die van pas komen op veel meer gebieden dan alleen binnen muziek. Creativiteit, expressie, speelsheid en plezier zijn immers onmisbaar voor iedereen.

LOGO2018-2.png