top of page
Schermafbeelding+2013-06-22+om+13.55.29.

Spelen

Mensen zijn spelende wezens. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om te experimenteren, te ontdekken, hun fantasie te gebruiken, in verschillende rollen te stappen, regels en grenzen te verkennen, zichzelf te leren kennen in relatie tot anderen en de omgeving, kortom: te Spelen.

Creatief muziekonderwijs

Wat heb je nodig om creatief aan de slag te gaan?

Je hebt inspiratie nodig, materiaal, gereedschap,  vaardigheden en kennis.

En kaders, een probleem of uitdaging. 

Teveel kaders leidt niet tot creativiteit, maar te weinig ook niet. 

De kaders zitten in de opdracht, maar ook in de omstandigheden en je eigen ideeën en waarden.

 

Als je de opdracht accepteert (je eigen maakt), is er enthousiasme en motivatie, de energie om aan de slag te gaan. 

Zo werkt dit in de lessen

De kinderen doen inspiratie, vaardigheden en kennis op over een muziekstuk, onderwerp of thema. Ze ervaren de muziek door middel van luisteren, analyseren, bewegen, tekenen, zingen en spelen.

 

Dan volgt de creatieve maakopdracht met ruimte om te experimenteren en hun eigen keuzes, kaders en ideeën in de opdracht te leggen. 

 

Ze duiken het creatieve proces in.

In het creatieve proces kun je verschillende fases onderscheiden, die niet rechtlijnig, maar iteratief (door elkaar, heen en weer) worden doorlopen.

 

 • Oriënteren (inspiratie, kennismaken, waarnemen, verzamelen)

 • Onderzoeken (experimenteren, verbeelden, fantaseren, divergeren) 

 • Kaderen (convergeren, keuzes maken, afbakenen) 

 • Vormgeven (met daarbinnen: Frustratie, Incubatie, Illuminatie)

 • Revisie (kleine presentatie en evaluatie, daarna aanpassingen)

 • Presenteren (noteren, vastleggen, opnemen of uitvoeren voor publiek) 

 • Evalueren

 

De fasen: frustratie, incubatie en illuminatie zijn minder bekend, maar belangrijk om te herkennen en te erkennen.

Frustratie: vastzitten, het even niet meer weten, tegen grenzen aanlopen.

Incubatie: Sudder-tijd, broeden. Er even niet bewust mee bezig zijn.

Illuminatie: een plotseling helder idee, ingeving, eureka moment.

 

Met voldoende Speelruimte en een ‘Playful mindset’ zijn de kinderen geen ‘uitvoerders van een opdracht’,

maar Makers, Spelers, Componisten.

Lessenseries

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat verdieping en creativiteit vragen om tijd en ruimte. Daarom zijn de meeste lessen vormgegeven in series van 2 tot 4 lessen. Je kunt uiteraard altijd onderdelen herhalen als energizer of kort muziekmoment.

Kenmerken:

 • Lessenseries van 2 tot 4 lessen met een thema 

 • Ingedeeld naar leeftijd en niveau

 • Ruimte voor creatieve maakopdrachten

 • Speelstukken voor Boomwhackers en Schoolinstrumenten

 • Heldere docentenhandleiding

 • Flexibel in te passen in je eigen lespraktijk

vrolijke muziek.png
Picto's in een golf.png
Altijd blijven spelen
bottom of page