top of page
Boomwhackerlied Muziek In School.jpg

Muziek en Creativiteit

Ieder kind verdient het om kennis te maken met muziek en om te leren zich muzikaal uit te drukken. Muziek levert een belangrijke bijdrage aan de emotionele, sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling.

Ook verdient ieder kind de ruimte om te spelen en hun creativiteit te ontwikkelen. Creativiteit biedt de mogelijkheid om jezelf uit te drukken op je eigen unieke manier, waardoor je vertrouwen krijgt in je ideeën, gevoelens en gedachten.

Creativiteit helpt om verder te kijken dan de letterlijke betekenis van dingen en om verbanden te leggen tussen verschillende concepten. Het stimuleert ook de verbeeldingskracht, waardoor je nieuwe werelden kunt creëren en nieuwe mogelijkheden ontdekt. En dan is creativiteit samen met empathie ook nog eens een van de weinige kenmerken die mensen nog van robots onderscheiden. Geen wonder dus dat wetenschappers en beleidsmakers het de belangrijkste vaardigheid van de 21e eeuw noemen.

Creatief muziekonderwijs

Meestal worden de kunstvakken als eerste aangewezen om hier zorg voor te dragen. Kunst en creativiteit hebben immers veel overeenkomsten. En toch is dit niet altijd vanzelfsprekend bij het vak muziek. Vaak blijft het bij het aanleren van vaardigheden en kennis over muziek, en is het creatieve, spontane, speelse minder aanwezig in de lessen op scholen en het buitenschools muziekonderwijs. Terwijl daar juist zulke mooie kansen en mogelijkheden liggen!

Leren en Creëren

Leren en creëren gaan hand in hand en versterken elkaar in creatief muziekonderwijs.

 

Je maakt je eigen muziek en geeft je eigen invulling aan bestaande muziek. Vaardigheden, materialen en kennis zijn nodig om dat te kunnen doen. Samenwerken, reflecteren, oefenen en doorzetten komen zowel bij het uitvoeren, als het bedenken van muziek aan bod. 

 

Voor een maakopdracht zijn kaders nodig, met een probleem of uitdaging (niet te moeilijk en niet te makkelijk) en de ruimte om binnen dat speelveld eigen keuzes te maken.

 

In de lessen van Muziek In School verdiepen de kinderen zich eerst in bestaande muziek en een thema of onderwerp. Daarmee doen ze inspiratie, vaardigheden en kennis op. Daarna volgt de creatieve maakopdracht, waarin ze hun eigen ideeën vormgeven.

De kinderen doorlopen daarbij een creatief proces met verschillende fases: van oriënteren en uitproberen naar vormgeven, reflecteren en presenteren. Ze stappen daarbij in de rol van Speler en Maker.

Lessenseries

Het creatieve proces heeft tijd en ruimte nodig. Daarom zijn de lessen vormgegeven in series van meerdere lessen rond een thema. Doordat je langer met een onderwerp bezig bent, is er ruimte voor verdieping en tijd om de fasen te doorlopen: Kennis opdoen, actief bezig zijn met de materie, onderzoeken, en tenslotte je eigen versie vormgeven.

In het lesoverzicht vind je de titels van de lessenseries geordend naar thema, leeftijd en niveau.  Je kiest zelf de volgorde waarin je de lessen inplant. Zo kun je altijd inspelen op de actualiteit en de behoeften van jouw lespraktijk.

Authentiek muziekonderwijs

Bij Muziek In School vind je geen clips met dansende kinderkoortjes of populaire high-energy-influencers die de lesstof tiktoksgewijs voordoen. Jij geeft zelf de lessen. In je eigen sfeer en je eigen klaslokaal. Eerlijk en authentiek, zonder dat je op iets of iemand hoeft te lijken.

Je zou kunnen zeggen dat Muziek In School geen muziek-pretpark is, waar je wordt vermaakt, maar een muziek-speeltuin, of -speelveld, waarin jij en de kinderen mogen spelen.

Als vakdocent zul je zeker uit de voeten kunnen met het materiaal van Muziek In School. De lessen zijn compleet, maar je kunt er waar je wilt je eigen draai aan geven. 

Als je de lessen bekijkt komen de woorden: origineel, humor en speelsheid waarschijnlijk in je op. Door de flexibele opzet is dit een mooie aanvulling op je andere lesmateriaal.

 

Als groepsleerkracht ben jij bij uitstek geschikt om de leerlingen te begeleiden in hun muzikale ontdekkingstocht en creatieve ontwikkeling. Jij kent ze immers als geen ander. De heldere docentenhandleiding geeft je alle handvatten die je nodig hebt. Als je zingen en spelen spannend vindt, kun je gebruik maken van de voorbeeldvideo’s. 

Vormgeving

Het lesmateriaal is kant en klaar voor gebruik met het digibord of een beamer in de klas. Zing en speel mee met de video en audio, puzzel je wijs met de luister- en notatie opdrachten, en maak kennis met allerlei soorten muziek en muzikanten. 

Bij elke lessenserie is een overzichtelijke docentenhandleiding met een indeling per les, activerende lesopeningen, tips en informatie. Bladmuziek, werkbladen en kaartjes kun je downloaden.

Alle domeinen komen aan bod: Zingen, spelen, luisteren, kennis vergroten en creëren. Er is veel speelmateriaal voor boomwhackers en schoolinstrumenten. De kinderen lezen en schrijven in notenschrift, gekleurde blokjes en grafische tekens. Het lesmateriaal is geordend in lessenseries rond een onderwerp of thema, ingedeeld naar leeftijd en niveau, van groep 1 tot en met groep 8. 

Met de zoekfunctie in het lesoverzicht kun je de lessen filteren naar bouw, titel, thema, materialen en werkvormen. Zo vind je snel wat je nodig hebt. De eerste vier weken ontvang je elke week een ‘kickstart-email’ met extra tips om je op weg te helpen.

Samenvatting 

Muziek In School stimuleert de creatieve ontwikkeling van de leerlingen door middel van een speelse grondhouding, afwisselende werkvormen en inhoudelijke verdieping, in thematisch aangeboden lessenseries.

  • De creatieve ontwikkeling staat centraal 

  • Lessenseries met aansprekende thema's

  • Flexibel in te passen

  • Heldere docentenhandleiding

  • Muziek maken met Boomwhackers en Schoolinstrumenten

  • Zingen, spelen, luisteren, kennis vergroten en creëren

  • Vrolijk en origineel 

Boeken en spellen

Naast de digitale lessen biedt Muziek In School ook boeken en spellen (o.a. voor boomwhackers) om te spelen, improviseren en componeren. 

Boomwhackerlied Muziek In School.jpg
bottom of page